Witamy na stronach Kancelarii adwokat Katarzyny Woźnicy- Kubańskiej. Siedzibą Kancelarii jest m.st Warszawa.

Kancelaria dostarcza kompleksowych rozwiązań prawnych dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych . Wysoki poziom merytoryczny oraz wypracowane rozwiązania praktyczne zapewniają Klientom najwyższy standard oferowanych usług.

Każdy z prawników współpracujących z Kancelarią udziela porad prawnych, reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych, doradza i bierze udział w negocjacjach oraz sporządza i opiniuje umowy, pozwy i pisma procesowe, a także przygotowuje dokumenty dla przedsiębiorców. Czynności podejmowane są zarówno na terenie m.st Warszawy jak i przed sądami i organami w całej Polsce.

Celem adwokat Katarzyny Woźnicy- Kubańskiej jest świadczenie profesjonalnej i rzetelnej obsługi prawnej odpowiadającej indywidualnym potrzebom Klientów. W relacjach z Klientami kieruje się uczciwością i szacunkiem budując współpracę opartą na zrozumieniu , zaufaniu oraz odpowiedzialności.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje wszystkie dziedziny prawa w tym m.in:

PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych oraz karnoskarbowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego, powoda cywilnego oraz oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentowanie osób zatrzymanych.

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • prowadzenie spraw o zapłatę, w tym również na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności oraz prawa zobowiązań, w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • sprawy o alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dziećmi, rozwód , podział majątku, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie

PRAWO SPADKOWE

 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy,
 • reprezentacja w sprawach o dział spadku, o zachowek

PRAWO PRACY

 • reprezentacja pracownika i pracodawcy na etapie postępowań sądowych,
 • reprezentacja w sprawach wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • reprezentacja w sprawach dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, molestowanie w miejscu pracy oraz wypadków przy pracy.

PRAWO SPÓŁDZIELCZE , MIESZKANIOWE I LOKALOWE:

 • obsługa prawna i reprezentacja spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych,
 • ustalenie stosunku najmu, eksmisje oraz inne wszelkie sprawy związane z nieruchomościami.