Oprócz porad świadczonych w siedzibie Kancelarii na terenie m.st Warszawa, istnieje możliwość uzyskania pomocy w szybki sposób bez konieczności umawiania spotkania , w trybie porady udzielanej on-line .

Pomoc prawna on-line obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, konsultacje w zakresie postępowań sądowych,
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, pism oraz innych dokumentów,

W celu uzyskania porady należy:

  • przesłać omówienie zagadnienia wraz ze skanami niezbędnych do udzielenia porady prawnej dokumentów na adres kancelaria@kwkadwokaci.pl
  • oczekiwać wiadomości zwrotnej z zaproponowanym wynagrodzeniem za daną usługę. Wiadomość przesłana zostanie w ciągu 24 godzin .
  • w przypadku wyrażenia zgody na zaproponowane wynagrodzenie, dokonać przelewem na wskazany rachunek bankowy Kancelarii wpłaty w uzgodnionej wysokości.

Odpowiedź udzielana jest w terminie do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zadania dodatkowych pytań oraz wydłużenia czasu odpowiedzi na zapytanie w przypadku zawiłego stanu faktycznego sprawy. Porada przesyłana jest na wskazany przez Klienta adres e-mail.